Algemene voorwaarden

DaMona Tanzania Safaris Ltd. organiseert safari’s en privé rondreizen in Tanzania. Onze voorwaarden kunnen worden gewijzigd als gevolg van veranderende omstandigheden. De voorwaarden op het moment van boeking zijn geldig. Houdt er rekening mee dat de wetten en voorschriften in Tanzania van toepassing zijn op uw vakantieregelingen.

Boekingsbevestiging

Zodra u uw persoonlijke reisvoorstel heeft goedgekeurd, sturen wij u een officieel boekingsformulier. Wij verzoeken u vriendelijk om dit formulier volledig in te vullen en per email terug te sturen. Een geldige reisverzekering is verplicht bij het boeken van uw safari bij DaMona.

Na ontvangst van het door u ingevulde boekingsformulier gaan wij over tot het reserveren van de accommodaties, excursies en binnenlandse vluchten (indien van toepassing). Zodra alle reserveringen bevestigd zijn, sturen wij u een factuur. Deze factuur is tevens uw boekingsbevestiging.

Betalingsvoorwaarden bij boeking

Wij verzoeken u binnen 14 dagen na factuurdatum een aanbetaling van 30% van de totale reissom op onze bankrekening over te maken. Het restant van de reissom zal uiterlijk acht weken (56 dagen) voor de vertrekdatum van de reis zijn voldaan. Boekingen binnen acht weken voor vertrek dienen direct na ontvangst van de factuur volledig te worden betaald.
Eventuele bank- of transactiekosten zijn voor uw rekening.
In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, ontvangt u een vriendelijke herinnering. Als wij uw betaling daarna nog steeds niet ontvangen, behouden we het recht om uw reis te annuleren en brengen wij annuleringskosten in rekening van 30% van de reissom.

Annuleringsvoorwaarden

In het onvoorziene geval dat u uw reis moet annuleren, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Alle annuleringen zijn van kracht op de datum dat we uw annuleringsverzoek hebben ontvangen. De volgende annuleringskosten zijn van toepassing:

  • Bij annulering tot 56 dagen voor aankomst: 30% van de reissom
  • Bij annulering van 56 dagen tot 42 dagen voor aankomst: 50% van de reissom
  • Bij annulering van 42 dagen tot 36 dagen voor aankomst: 75% van de reissom
  • Bij annulering binnen 36 dagen tot aan de dag van aankomst: 100% van de reissom.
  • Er wordt geen restitutie verleend voor ongebruikte services, late aankomsten enz.

Wijzigingen

Beschikbaarheid van de voorgestelde reisprogramma’s kan niet worden gegarandeerd tot deze zijn geboekt en bevestigd. Indien blijkt dat de door ons voorgestelde accommodatie volgeboekt is, bieden wij een passend alternatief aan in dezelfde prijsklasse of hoger (mogelijke toeslag van toepassing). Dit gaat uiteraard in goed overleg met u.

In het onwaarschijnlijke geval dat de alternatieve beschikbare accommodaties niet acceptabel zijn voor u, zullen wij u de volledige aanbetaling vergoeden. Met name voor het hoogseizoen, juli, augustus en de tweede helft van december, raden wij aan om zo ruim mogelijk tevoren te
boeken, om mogelijke teleurstellingen te voorkomen.

DaMona behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de route, het transport, de accommodaties en de diensten opgenomen in de safari, in geval van onvoorziene omstandigheden (buiten onze controle). Eventuele noodzakelijke wijzigingen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Overheidstoeslagen

Elke verhoging van de Tanzaniaanse overheidsbelastingen of parkvergoedingen die van invloed zijn op de kosten die zijn inbegrepen in de reis, zullen worden doorberekend.

Verzekeringen

U bent verplicht om verzekerd op reis te gaan en ook een annuleringsverzekering raden wij ten zeerste aan. Mocht u reeds een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering hebben, controleert u dan uw dekking. U boekt bij ons namelijk enkel de reis in Tanzania en niet de internationale vlucht. Wanneer u uw safari bij ons bevestigt, wordt u echter automatisch aangemeld voor de AMREF Flying Doctors Evacuation (exclusief dagtochten).

Visum

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van uw visum voor Tanzania.

Medische informatie

Het is van essentieel belang dat een reiziger met eventuele medische problemen en/of gerelateerde dieetbeperkingen deze vóór het vertrek aan ons kenbaar maakt. Voorzorgsmaatregelen tegen malaria moeten worden genomen en deze zijn de verantwoordelijkheid van de reiziger. Eventuele vereiste inentingen moeten door een arts worden vastgelegd in een geldig vaccinatiecertificaat dat de reiziger gedurende de reis in zijn bezit moet hebben. DaMona neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van medische informatie. De reiziger dient voorafgaand aan de reis zijn / haar arts of apotheker te raadplegen.

Transport

DaMona stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de safari-auto’s in een uitstekende staat zijn. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor lekke banden, defecten, schade of vertragingen als gevolg van de slechte wegomstandigheden. Wij staan alleen de gidsen van DaMona toe om de safariauto’s te besturen. Hun beslissingen over diverse zaken, zoals de af te leggen route, is doorslaggevend.

Wilde dieren

Het is een voorrecht om dieren in hun natuurlijke omgeving te zien. Wij kunnen echter in geen geval garanderen welke dieren u tijdens uw safari wel of niet zult zien. Wees altijd voorzichtig bij het observeren van het wild, respecteer een minimale afstand en volg de instructies van de gids of ranger op.

Klachten

Eventuele klachten dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de gids van DaMona (en/of ons kantoor in Arusha). Zij zullen hun uiterste best doen om de kwestie zo snel mogelijk op te lossen. Mocht het probleem niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk indienen uiterlijk 30 dagen na voltooiing van uw reis. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor klachten die niet zijn gemeld volgens de hierboven beschreven procedure.

Aansprakelijkheid

Hoewel DaMona u als klant en uw eigendommen met zorg en respect zal behandelen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen, persoonlijk letsel of overlijden. Het is daarom verplicht om tijdens het reizen over een uitgebreide reisverzekering te beschikken.

Overmacht

Indien DaMona te maken krijgt met overmacht, waaronder onvoorzienbare omstandigheden vallen die niet door het bedrijf kunnen worden vermeden (zoals bijvoorbeeld overstromingen, stormen, aardbevingen, branden, oorlog of dreiging van oorlog, burgerlijke onrust of overheidsingrijpen), zullen wij u onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen. DaMona mag deze voorwaarden niet overtreden of misbruiken.

Bij boeking gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Download onze algemene voorwaarden 2024